262018160ඩෙංගු මදුරු කීටයින් විනාශ කිරිමට යොදාගත හැකි හරිතප්‍රද (ක්ලෝරොපිල් -  Chlorophyll) විෂ රහිත තිරසර ක්‍රමවේදයක් පිළිබද ජර්මන් ජාතික විශේෂඥවරයෙකු වන ඩෝනාට් පීටර් හේඩර් මහතා  පසුගියදා සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දී මුණ ගැසී දැනුවත් කරන ලදි.

Register to read more...

262018160The Sri Lanka National Dengue Control Unit (NDCU) reports the rise in the number of dengue patients in the country, especially during the past two months of 2019 is due mainly to the previously latent serotype 3 (DENV3) becoming active and to the changing weather patterns bringing intermittent rain from August.

Register to read more...

artical160The population of Sri Lanka is 20.97 million (2015) people. Some 1.84 million are migrant workers. The number of Dengue Fever affected individuals in 2015 was 29, 777. In 2016 it was 55, 154.

Register to read more...

262018160 The Ministry of Health noted that 4,200 patients and two deaths have been reported in the year 2018, thus far, due to the Dengue epidemic

Register to read more...

artical160ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයට අනුව මේ වසරේ මේ වනවිට රටපුරා ඩෙංගු රෝගීන් 70,000 අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී තිබේ.

Register to read more...

Featured Posts

Recent Posts

Show Panel