262018160ඩෙංගු රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා යොදාගන්නා වොල්බැකියා බැක්ටීරියාව සහිත මදුරුවන් පරිසරයට නිදහස් කිරීමේ සමාරම්භක උළෙල (02) දා නුගේගොඩ ආනන්ද සමරකෝන් එළිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්විනි.

Read more...

262018160COLOMBO (News 1st): - The Health Ministry states that the distribution of the Wolbachia bacteria to the environment, a remedy to eradicate dengue will commence on March 2nd.

Read more...

262018160Sri Lanka health authorities continue to report high levels of dengue fever into early 2020. As of February 10, the country’s Epidemiology Unit has reported 11,352 cases, about double that was reported during the same period in 2019.

Read more...

262018160COLOMBO, Feb. 11 (Xinhua) -- Sri Lanka's Health Ministry said Tuesday that 10,607 dengue cases were recorded from across the country in January, an increase of 90 percent compared to the same period last year.

Read more...

262018160ඩෙංගු මදුරු කීටයින් විනාශ කිරිමට යොදාගත හැකි හරිතප්‍රද (ක්ලෝරොපිල් -  Chlorophyll) විෂ රහිත තිරසර ක්‍රමවේදයක් පිළිබද ජර්මන් ජාතික විශේෂඥවරයෙකු වන ඩෝනාට් පීටර් හේඩර් මහතා  පසුගියදා සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ දී මුණ ගැසී දැනුවත් කරන ලදි.

Read more...